Tato stránka používá Cookies

- používáním stránky souhlasíte s použitím cookies pro zajištění její plnohodnotné funkčnosti. Více info

Souhlasím

Ochrana osobních údajů

Souhlas s zpracováním osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací nebo oznámení od třetích osob

  • EXIM - TECH, s.r.o.
  • Národních hrdinů 12/1
  • 690 02 Břeclav
  • IČO: 05251095
  • IČ DPH: CZ05251095

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (zákon o ochraně údajů) a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů:

 

1.(Název, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní účet, podpis).

Prodávající tímto informuje kupujícího, že zpracování osobních údajů je povoleno ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b obecných nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů.

V smysle článku 6 ods. 1 písm. b) zpracovat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčného osob, protože zpracovávání osobních údajů kupujícího bude vykonáván prodejcem v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracováním osobních údajů kupujícího je nezbytný pro plnění kupní smlouvy, v níž kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran.

2. Marketing a to formou:

2.1 Zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením zákazníka do mailing listu na stránkách firmy www.eximtech.sk rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).

2.2 Účasti na reklamních kampaních (akciích), vedených na stránkách EXIM - TECH, s.r.o.alebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).

2.3 Návštěvník stránky se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své e-mailové adresy do políčka "Přihlaste se k odběru novinek ..." uvedeném na stránkách www.eximtech.cz může tak vyjádřit svůj souhlas ve smyslu Článku 6 odst.1 písm. a obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o úspěšných případech, nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o úspěšných případech, nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv je možné provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 

Provozovatel prohlašuje, že:

a) Zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze na výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit.

b) nevyužívání zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

Společná ustanovení:

Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.

Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upraveny obecném Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. např. právo na základě písemné žádosti požadovat:

Právo na přístup

• Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné podobě, pokud není z vaší strany požadované jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na nápravu

• Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

• Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo na omezení zpracování

• Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.
Právo na přenositelnost údajů

• Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

• Máte právo namítat proti zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme na účel bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Práva související s automatizovaným rozhodováním

• Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu řádu automatizované rozhodování nebo profilování.

Právo odvolat souhlas

• Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracovávají na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (Např. Fotografie)

 

I zde můžete vyjádřit svůj souhlas s odebíráním novinek

 

Právo podat Stížnost:

Chcete-li podat Stížnost na Způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány včetně uplatnění výše uvedených práv, Můžete se obrátit na linku: 048/4700890 posláním e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebe písemná žádostí zaslanou do sídla společnosti.

POKUD nejste spokojen s naší odpovědí, nebe se domnívám, že vaše osobní údaje Zpracováváme nepravý nebe nezákonně, Můžete podat Stížnost na dozorný orgán , kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, , https://www.uoou.cz/ , adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27
170 00 Prah, tel. číslo: +420 234 665 111; E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zásady používání cookies

Naše stránky používají cookies a podobné technologie na zlepšování svých online služeb. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a zároveň máte v prohlížeči povoleno přijímání cookies, považujeme to za souhlas s jejich používáním a akceptování našich podmínek používání.

Co jsou to cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější.

Jak a proč používáme cookies?

Základní soubory cookie

Tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí nebo předvyplňování formulářů. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek proto, abychom lépe chápali co vám na našich stranách přináší největší užitek, a protože je považujeme za plně bezpečné.

Pravidla používání cookies Google

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat cookies z Vašeho zařízení, zablokovat všechny cookies (nebo jen cookie třetí strany), nebo varovat Vás před tím, než je cookie uložen na Vašem zařízení. Postup nastavení blokování souborů cookie závisí na prohlížeče, který používáte. Pokyny získáte pomocí "pomocníka" nebo příslušné nabídky ve webovém prohlížeči, který používáte. Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.

 

Eximtech logo

Kontakt

Obchodní název: EXIM – TECH, s.r.o.
Sídlo: Národních hrdinů 12/1,69002 Břeclav
Email: eximtech@eximtech.cz
Telefon: +421 48 4147 086
GPS: 48°45'37.531426"N, 16°52'50.3933716"E
IČO: 05251095
DIČ: CZ05251095